Filtry medyczne

Gorsze widzenie oznacza również gorszą wrażliwość na kontrast. Promieniowanie UV nawet te w widzialnym zakresie ma negatywny wpływ na zdolność widzenia zwłaszcza w połączeniu z różnymi chorobami oczu. Nasza oferta filtrów medycznych blokujących światło niebieskie eliminuje niekorzystną część widma, poprawiając kontrast, ostrość i komfort widzenia.

Bogate w energię, krótkofalowe fragmenty widma świetlnego w istotny sposób przyczyniają się do powstawania w oku światła rozproszonego, zmniejszającego kontrast. Filtry medyczne pochłaniają te bogate w energię ultrafioletowe niebieskie fragmenty widma i w ten sposób przyczyniają się do kontrastowego widzenia i usunięcia wrażliwości na odblask.

Filtry medyczne dostępne są w formie nakładek na okulary korekcyjne oraz w formie specjalistycznych soczewek okularowych.